ZAYIF YAPIŞTIRMA: Boya tabakasının büyük ve küçük parçalar halinde yüzeyden kopması. Bu durum bazen birkaç katta birden görülebilir.
Nedenleri: Sisteme uygun olmayan ürünlerin kullanılması, kirlilik nedeniyle yetersiz yapışma, uygun olmayan sertleştirici ve tiner kullanımı, boya katlarının çok kalın uygulanması, uygulama sıcaklığının yüksek veya düşük olması.
Düzeltme: Gevşek boya katları sökülerek tekrar uygulanır. Düzeltilecek olanın büyüklüğüne göre, sökme işlemi için zımparalama, soyma ve kumlama yapılır.

 
KABARCIKLAMA: Yüzeyde tek tek ya da gruplar halinde küçük kabarcıkların görülmesi. Kabarcıklar sonkatın altındaki katlarda ortaya çıkar.
Nedenleri: Fabrikada uygulanmış olan boyada kabarcıklanma olması. Sprey işleminden önce yüzeyde kalan nem. Zımpara yapılırken yüzeyde kalan zerrecikler. Yanlış sertleştirici ve tiner kullanımı. Kompresörden gelen havanın yağ veya nem içermesi.
Düzeltme: Kabarcıklanmış katlar sağlam yüzeye kadar zımparalama, soyma ve kumlama yapılarak sökülerek uygulama tekrarlanır

ÇATLAMA: Uygulamadan bir süre sonra boya yüzeyinde geniş bölümde ince çatlakların görülmesi.
Nedenleri: Sonkatın uygulandığı yüzeyde çatlakların bulunması. Astarın iyi karıştırılmadan uygulanması. Astarın kalın uygulanması. Sonkatın kalın uygulanması.
Düzeltme: Sistem tamamen sökülüp tekrar uygulanmalıdır.
 
   
DÜŞÜK PARLAKLIK: Yeni uygulanan boyadaki parlaklığın istenen düzeyde olmaması.
Nedenleri: Yaş boyaya wax vb. maddelerin nüfus etmesi. Zımpara öncesi astarın yeterli sertleşmemesi. Çok kalın zımpara kullanımı. Yanlış tiner ve sertleştirici kullanımı. Kurutma süresinin fazla olması.
Düzeltme: Poliş yoluyla parlaklık arttırılabilir.
 
   
ZAYIF ÖRTME: Boyanmış yüzeye bakıldığında, alttaki yüzeyin görülmesidir.
Nedenleri: Boyanın yeterince karıştırılmamış olması. Uygulanan film kalınlığının yeterli olmaması. Hatalı sprey tekniği.
Düzeltme: Boya filmi zımparalanarak uygulama tekrarlanmalıdır.
 
    KARARMA: Sprey işlemi sırasında film tabakasının kısmen çözülmesidir.
Nedenleri: Boyanın yüzeye uyum sağlamaması. Yüzeyin yeterince kuru ve sert olmaması. boyanın çok kalın uygulanması.
Düzeltme: Kabarmış boya sağlam kata kadar zımparalanarak işlem tekrar edilmedir.
 
   
PASLANMA: Boya filmi üzerinde kabarmış bölgelerin delinmesi sonucu metal yüzeyde pas ve nem görülmesi.
Nedenleri: Yağ giderme işleminin iyi yapılmaması. Zımparanın iyi yapılmaması. Film kalınlığının yetersiz oluşu.
Düzeltme: Yüzey tamamen temizlenerek yağ alma işlemi ile beraber uygulama tümüyle yeniden yapılır.
 
    AKMA: Farklı film kalınlığı uygulanmış bazı bölgelerde boyanın özellikle dikine akarak yığılmasıdır.
Nedenleri: Fazla tiner kullanımı. Hatalı uygulama. Katların çok kalın olması. Uygulama alanının çok soğuk olması.
Düzeltme: Akma izleri zımpara veya cilalama ile giderilebilir.
 
    ÇÖKME: Uzun süre depolanan boyalarda belli pigmentlerin dibe çökmesidir.
Nedenleri: Depodaki sıcaklık farkları. Boyanın depolama ömrünün bitmiş olması. Bileşenlerin iyi karıştırılmaması.
Düzeltme: Ürün iyic karıştırılmamalıdır.
 
   
KARIŞMA: Boya filminin çok hafif dalgalı bir görünüm almasıdır.
Nedenleri: Yanlış sertleştirici ve tiner kullanımı. Yüzeyin tamamen sertleşmemiş olması. Katlararası bekleme süresinin yeterli olmaması.
Düzeltme: Yüzey kurduktan sonra zımpara yapılarak yeniden boyanmalıdır.